Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 25-05-2011

Referat fra bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.

Onsdag den 25. maj, 2011 kl. 19.00 hos Holger Horne.

Medlemmer: Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Anne Chathrine Breede Struck (ACBS), Jesper Menzen Ecklon (JME), Christian Frederiksen (CF), Torsten Slottved (TS), Holger Horne(HH).

Afbud fra: TS

Ikke mødt: JME, ACBS. Der var beklageligvis ikke udsendt dagsorden.

1. Nyt fra Formanden KBP

Ikke noget nyt

2. Nyt fra kasserer HH

Affaldsindsamlingen den 10. april kostede 920 kr.

3. Affaldsindsamlingen er fastsat til søndag den 10. april.

Der var igen god opbakning fra beboerne (47 deltagere) og bunken af indsamlet affald var betragtelig. HH fik nogle erfaringer mht. rutefordelingen, som han vil anvende næste år.

4. Klipning af Rødevej JME

JME finder dato for arbejdet.

5. Velkomstpakke til nye tilflyttere ACBS, TS og CF

CF har lavet et udkast, der endnu skal bearbejdes en ekstra gang.

6. Havevandring på Bryggergården CF

CF laver en invitation til runddeling.

7. Aftale med Lisbeth Petersen som indleder til generalforsamlingen KBP

KBP har truffet aftale med Lisbeth Petersen. Han får i god tid aftalt dato for generalforsamlingen med Lisbeth, der igen afstemmes med lokalet på Cathrinesminde.

8. Hjemmesiden

Ros til ACBS for hjemmesiden. Nu skal vi andre bare bruge den, så der er noget at se efter.

9. Sandkulen KBP

Ikke noget nyt.

10. Cykeltur KBP

Klaus foreslog, at vi prøver at invitere til en cykeltur. CF fik opgaven og laver en invitation, der kan sendes med på samme seddel som den til Bryggergården. Det bliver lørdag den 9. juli, og turen kommer til at gå til Skelde, Kragesand. I alt små 30 km.

11. Eventuelt

Referent: cf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.