Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 14-01-2010

 

 

REFERAT

Fra bestyrelsesmødet torsdag den 14. januar, 2010,

der blev afholdt hos Chr. Frederiksen, Klør-Fire 20.

 

Mødt var: Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Pousen (KB)og Christian Frederiksen (CF).

 

1. Vedrørende etablering af en legeplads i Sandkulen.

KB har sendt en ansøgning om tilladelse til at lave en legeplads på deres område. Vi afventer deres svar.

 

2. Vedrørende beskæring af hegn og trær på stier og markveje.

Mht. bevoksningen på den midterste del af Rødevej er det nok et spørgsmål om at lodsejerne vil gøre en indsats. KB vil kontakte Chresten Jørgensen og Vesterled Teglværk, som vi i skrivende stund mener, er de omtalte ejere. Midterrabatten er så høj, at den kan skade moderne og sænkede biler. Midterrabatten kunne derfor med fordel fjernes af en gravko med skovl.

 

3. Vedrørende medlemsarrangement og Gendarmstien til Kejserdom. CF har haft et møde med Knud Jørgensen (KJ)for at forespørge om KJ vil åbne sin have for en besigtigelse og samtidig holde et lille foredrag om den meget flotte besætning, som bor på Bryggergården. Det ville KJ gerne, og CF skal aftale en dato i juni måned, hvis det kan passe.

 

4. Vedrørende medlemsarrangement forsat…_________

CF har haft en forespørgsel hos lederen af Iller Slot, og de vil godt lave en aften for Landsbylauget, hvor vi får en kop kaffe/kage for 20 kr. og hvor vi vises rundt og får fortalt, hvordan deres hverdag er i huset. CF tilbyder at fortælle lidt om ”Slottets” historie. CF skal aftale om en dato, helst i starten af maj måned.

 

 

 

 

5. Hjemmesiden ved DC________________________

KB har haft kontakt med Thomas Blomberg, der er ansat ved Landdistrikternes Fællesråd, og han har lovet af styr på hjemmesiden.

KB følger op på, om det nu bliver lavet og igen kommer til at fungere.

 

6. Kunstværkerne_______________________________

Vores lansbylaug har vunder retten til at få nogle kunstværker udstillet for en periode engang i 2010. Vi vil blive kontaktet når det er så vidt, og bestyrelsen skal så finde egnede steder til en opsætning, der matcher det enkelte kunstværk.

 

7. Cathrinesminde og landing ___________________

KB har haft kontakt med Torben Vestergård på Cathrinesminde museum, hvor de har talt om landing og ophalested. Vi talte om, at det måske ikke var det bedste sted, men at Sandkulen kunne være mere egnet. KB vil holde god kontakt til Torben så Landsbylaugets interesse for at udnyttes stedet som jollehavn med evt. ophalemulighed holdes varm.

 

8. Dato for indsamling af affald i Landsbylaugets område_____

Vi aftalte at lave indsamlingen søndag den 14. marts. HH aftaler med Mette. KB får udarbejdet en seddel til uddeling sammen med Grundejerforeningen, da det er aftalt, at indsamlingen finder sted sammen med dem. KB aftaler nærmere om uddeling af pølser/brød, øl/vand med Grundejerforeningen. Der skal træffes beslutning, om arrangementet skal være gratis.

 

 

Næste møde: den 11. feb. 2010 hos HH kl. 19.30

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.