Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat 12-09-2011

Bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.

Mandag den 12. september kl. 19.00 hos

Christian Frederiksen, Klør-Fire 20

Medlemmer: Klaus Bonde-Paulsen (KB-P), Anne Chathrine Breede Struck (ACBS), Jesper Menzen Ecklon (JME), Christian Frederiksen (CF), Torsten Slottved (TS), Holger Horne(HH).

Ikke mødt: ACBS.

Referat:

  1. Nyt fra Formanden KB-P

Klaus har haft kontakt til Ribe Naturcenter, og det viser sig, at vores sagsbehandler er langtidssygemeldt. Vi har nu fået en ny sagsbehandler til at se på ansøgningen om petanquebane. Ikke noget nyt. KB-P ringer igen.

Kystinspektoratet vil ikke give tilladelse til, at vi lægger larvefødder ud i vandet. Vi fornyer ansøgningen, denne gang med et betonfundament som grundlag. Klaus laver en ansøgning med en tegning vedhæfter. Vi var enige om i udvalget, at ophalerpladsen var beregnet for mindre joller. Når/ hvis tilladelsen foreligger, indkaldes områdets interesserede personer, så vi sikrer en opbakning bag projektet af de potentielle brugere.

  1. Nyt fra kasserer HH

Kun mindre forskydninger.

  1. Klipning af Rødevej JME

Jesper kalder ind til fornyet arbejde, dog undersøger han først, om arbejdet i den manglende side af vejen kan udføres med maskinkraft. Hvis prisen er rimelig, er JME og KB-P bemyndiget til at sætte arbejdet i værk.

  1. Rodet omkring huse: KPB.

Ingen umiddelbare løsningsforslag, og vi i vort område er ikke så hårdt ramt som andre dele af kommunen. Ligesom vi har en dag, hvor vi rydder op i grøfter og hegn, kan man have en dag, hvor man kan tilbyde hjælp til oprydning og bortkørsel fra private grunde. Denne idé skal sendes til LAG, hvor et initiativ for hele kommunen kunne udgå. Det kunne evt. præmieres for den største forskel mellem: før- og nu. K-BP udarbejder et brev til LAG, eller fremfører det på et møde i LAG.

  1. Velkomstpakke til nye tilflyttere ACBS, TS og CF

Det sammenskrevne forslag fra udvalget blev godkendt, og bestyrelsen vil fra 1. oktober 2011 uddele en velkomstpakke til nytilkommende fastboende i laugets område.

  1. Havevandring på Bryggergaarden og cykeltur CF

Bryggergaarden:

Der var en meget stor tilslutning, og der var en fin rundvisning i en god og varm atmosfære. Mange har udtrykt glæde over oplevelsen.

TS skriver en lille redegørelse for aftenen, beregnet til at lægge på nettet.

Cykelturen:

Turen til Kragesand var nok for lang (30 km.) til man kunne forvente et stort deltagerantal. Sikkert derfor var kun 6 deltagere mødt og, men de fremmødte var godt tilfredse med at se hidtil uopdagede områder af Broagerland.

  1. Brev til Kommune, CF:

Skuffelse over ikke at have modtaget en bekræftelse fra kommunen på, at vores brev er modtaget. Vi fremsender en forespørgsel desangående, CF laver den.

  1. Skilte KBP:

Vi er tilfredse med udformningen, og takker nabolauget for deres initiativ. Ville godt have været lidt mere med i udformningen og placeringen, men sådan gik det ikke.

  1. EVT.

Det er nu på tide, vi får fastsat datoen for generalforsamlingen i Oktober. K-BP kontakter Lisbeth Petersen for at få en dato, og forhører sig om der er plads på Cathrinesminde til afholdelse af mødet. CF får besked for at træffe aftale med kokken Per. Vi gentager den fordelagtige pris for middagen for fremmødte. Der skal husstandsomdeles invitationer.

  1. Næste møde:

Vi afholder et møde før generalforsamling, hvis det bliver nødvendigt. Ellers kommer der et Konstituerende møde kort efter generalforsamlingen, der endnu ikke er blevet aftalt dato for.

CF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.