Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 17-04-2007

Landsbylauget i Iller, Brunsnæs og Gammelgab Referat fra bestyrelsesmødet, afholdt den 17. april 2007 hos Else Bonde, Iller Strandvej.

Deltagere: Torben Nielsen (TN), Dorte Nielsen (DN) Frede Tychsen (FT), Roger Sibbesen (RS), Holger Horne (HH), Else Bonde (EB) og Christian Frederiksen (CF)

Fraværende: DN, FT og RS.

Siden sidst:

Der har været 2 møder i Sønderborg Landsbyforum, hvor 2 mand fra hver af de 7 gamle kommuner holder et formøde for at klæde vore deltagere i Landdistriksudvalget ordentligt på. Landdistriksudvalget består af 3 politisk valgte, 3 erhvervsfolk og 7 fra landsbylaugene.

Relevante lokalplaner for lokalområdet vil fremover blive fremsendt til berørte landsbylaug.

Der arbejdes på at lave en hjemmeside for alle landsbulaug i Sønderborg Kommune.

Mødet i Skelde den 2. april 2007 om bredbånd forløb godt. Der var stort fremmøde og orienteringen var god fra SYD-ENERGIS to repræsentanter. Der er efterfølgende taget initiativ til at husstandsomdele interessekort i vores landsbylaugs område. Flere kort kan afhentes hos CF.

Der vil blive startet en interessegruppe op omkring den offentlige transport i kommunens landdistrikt. EB er vores repræsentant i denne transportgruppe.

Referater fra vores landsbylaug kan ikke lægges ud på dynt info, uden der skal betales for det. Det ønsker bestyrelsen ikke.

Nyt fra kasserer:

Der er indløbet 8500 kr. til vores Landsbylaug. Der har kun været få udgifter indtil videre. Udgifter i forbindelse med annoncering til mødet i Skelde vedrørende bredbånd forventes at blive på 700 kr.

Samarbejde med de andre to landsbylaug:

TN tager initiativ til et møde omkring gendarmstien og vedligeholdelsen af den. Måske skal man nogle steder pege på en ændret linieføring.

TN vil tage en snak omkring en fælles aktion: indsamling af affald langs vej, sti og strandbrede. Det er tænkt at skulle løbe af stablen næste forår og slutte med en gang fælles spisning.

TN vil bringe et fælles logo for landsbylaugene frem til drøftelse.

Arbejdsopgaver:

En FESTAFTEN på Cathrinesminde blev genstand for nærmere drøftelse. TN undersøger muligheden for at låne Teglværkets foredragssal torsdag den 14. september. Der er afsat skønsmæssigt 3000 kr. til underholdning, og flere emner er i opdrag. EB og TN undersøger.

CF snakker med Torben Vestergaard, Cathrinesminde om bevarelsen af landingen på Iller Strandvej.

Næste møde: Torsdag den 14. 2007 hos Christian Frederiksen CF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.