Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 08-03-2007

Landsbylauget i Iller, Brunsnæs og Gammelgab Referat, konstituerende møde.

Afholdt den 21. november 2006 hos Torben Nielsen, Gammelgab.

Deltagere: Torben Nielsen (TN), Dorte Nielsen (DN) Frede Tychsen (FT), Roger Sibbesen (RS), Holger Horne (HH), Else Bonde (EB) og Christian Frederiksen (CF)

Fraværende: FT

Siden sidst:

Dynt har sin egen hjemmeside, der hedder: www.dynt.info, hvor referaterne fra bylauget i Skelde, Dynt lægges ud.

Der er fra politisk side afsat 4000 kr. pr. bylaug. Kassereren HH skal oprette en konto i Sparekassen, hvortil midlerne overføres efter kontakt til Susanne Bille Hansen.

Vedtægter:Vedtægterne blev gennemgået og blev fundet i orden. Konstituering:

Formand: Torben Nielsen valgt for 2 år.

Næstformand Else Bonde valgt for 1 år.

Kasserer: Holger Horne valgt for 2 år

Sekretær: Christian Frederiksen valgt for 2 år

Best. medl. Roger Sibbesen valgt for 1 år

Suppleant: Dorte Nielsen valgt for 2 år

Suppleant: Frede Tychsen valgt for 1 år

Billagskontrollant: Eva Frederiksen valgt for 1 år

Erik Lorenzen valgt for 2 år

De tre Laug i Broager Kommune skal vælge en repræsentant og en suppleant til Landdistriksudvalget i Sønderborg.

Vi enedes om at pege på Marianne Tychsen, Dynt, som repræsentant bl.a. for hendes nære kendskab til storkommunens landområde gennem hendes job som planteavlskonsulent.

Endvidere indstiller vi Torben Nielsen som suppleant. Arbejdsopgaver:Der udarbejdes en pressemeddelelse omkring valget af TN. Den bringes i Gråsten Nyt.

Der skal laves en informationskasse til Laugets nyhedsbreve, der opsættes i Iller på elmasten ud for HH´s have. Den skal kunne rumme 4 x A4 opslag (A3). RS vil kontakte kommunens beskæftigelseafdeling om fremstillingen.

I Gammelgab anvendes busskuret som stedet, hvor meddelelserne hænges op.

I Brunsnæs vil CF kontakte formanden for grundejerforeningen, Jørgen Jørgensen, Egernsund, om grundejerforeningens kasse på kroens gavl må bruges til formålet.

Det blev vedtaget, at der skulle inviteres til en festaften på Cathriensminde engang i august/sept. 2007. Man skal selv medbringe kød til grillen og diverse drikkevarer. Bestyrelsen har tændt grillen.

Der blev foreslået følgende til programmet:

  • Formanden orienterer og afprøver, om nogle af bestyrelsen idéer falder i god jord.
  • Der efterlyses idéer fra de fremmødte.
  • Almindelig snak omkring Laugets arbejde.
  • Mandskoret fra Sønderborg underholder
  • Sanghefte

Der blev fra fremført nogle ideér til arbejdsopgaver, som lå inden for vedtægterne: at fremme lokale interesser og initiativer og gavne beboere og området.

  • Der forsøges organiseret en omfattende strandrensning af hele strandarealet i laugets område. Der skal skabes kontakt til myndigheder for bortkørsel af affald fra opsamlingspladser. Der skal uddeles sække og bestemmes dato. Lauget indstiller, at dette sker hver andet år. Efterfølgende kan der afsluttes med en sammenkomst på Cathrinesminde.
  • Der skal laves indsamlinger langs områdets veje og markveje en forårsdag, hvor der som ovenfor stående, skal være en aftale med myndighederne. Lauget indstiller, at dette sker hvert andet år. Der afsluttes med en sammenkomst på Cathrinesminde.
  • Der skal udarbejdes et oplæg til reparation og gendannelse af områdets Gendarmsti, og måske ændret linjeføring til originale Gendarmsti, da visse strækninger har skiftet ejere (DN). Samordnes evt. med de to andre laug.

  • Der udarbejdes et forslag til landdistriksudvalget for at indføre den praksis, at ændringer af lokalplaner for området automatisk tilsendes lavet.

Samarbejde med de andre lav: Vi enedes om at anbefale et årligt møde med kommunens to andre laug.

Der blev foreslået et fælles logo for de tre laug (EB), som skulle gøre vore opslag genkendelige. Denne idé gives hermed videre til udtalelser fra de andre laug.

Sekretæren (CF) undersøger, om det er muligt for alle tre laug at få referater mv. lagt ind på hjemmesiden dynt.info.

Mødeafholdelse

Vi enedes om at opfordre suppleanterne til at deltage i møderne.

Vi tilstræber, at vores laug afholder et møde hvert kvartal. TN indkalder. Eventuelt: Næste møde: Den 8. marts 2007 hos Roger Sibbesen CF.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.