Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i BIB torsdag den 21. oktober 2021 kl 19.00 på Cathrinesminde Teglværksmuseum.

Dagsorden

  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referant
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Kassererens beretning og regnskab
  6. Indkomne forslag (til formanden senest 8 dage før)
  1. Valg
  2. Eventuelt

Der vil blive serveret en øl/vand under mødet.

Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, idet 1 bestyrelsesmedlem er trådt tilbage pga helbredet og 2 bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet området og 1 bestyrelsesmedlem flytter i nærmeste fremtid. Så det er tid til blodfornyelse.

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook