Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Invitation til generalforsamling

Brunsnæs Iller Busholm Landsbylaug afholder generalforsamling torsdag den 29. oktober 2020 kl 19.00

i mødeloklet på Cathrinesminde Teglværksmuseum.

På grund af reglerne omkring COVID19, arrangeres der ikke spisning i år.

Af samme grund, må der kun være 45 personer i lokalet, hvorfor vi er nødsaget til at kræve tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske til Henning Rasmussen på 61429366 eller mail vibekeoghenning@anarki.dk senest tirsdag den 27. oktober 2020

 

Dagsorden

  1. Velkomst ved formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Kassererens beretning og regnskab
  6. Indkomne forslag (til formanden senest 8 dage før)
  7. Valg
  8. Eventuelt

BIB vil være vært ved en øl/vand under mødet

 

Vel mødt

Bestyrelsen

Del på Facebook