Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Nyhedsbrev til beboer i Brunsnæs-Iller-Busholm maj 2022.

Få at giver jer allesammen en lille opdatering på nogle af de problemstillinger, som Landsby lauget har arbejde med efter henvendelse fra beboerne i området 

Der har været følgende tre punkt, som vi har sendet videre til Sønderborg Kommune:

  1. Vi oplever dårlig rabat i Brunsnæs/Iller til fare for bløde trafikanter og generende for trafikanter generelt. 
  2. Der er et ønske om orientering om nye toiletter, som byrådet har bevilliget midler til
  3. Der er ønske om hastighedssænkende tiltage, da især racercykler kommer susende med meget høj tempo ind gennem landsbyer – dette i kombination med hurtige biler er farligt for de bløde trafikanter

Svar vi fik fra kommunen er her nedenfor: 

  1. Brug ”Giv et praj” til registrering af rabatter.
  2.  Der er ikke noget nyt omkring toiletter på nuværende tidspunkt, udvalget får et sag på senere på året.
  3. Alle midler til trafiksikkerhed er ved budgetforhandlingerne for 2022 blevet fjernet, så vi har ikke mulighed for at efter komme ønsket i år, de kan dog skrive en mail til projektoganlæg@sonderborg.dk  med de ønsker de har hvorefter de kan komme på listen over trafiksikkerhedstiltag som ønskes i kommunen.

Men hensyn til 1 punkt så er det alligevel ske en masse og vi vil bede jer allesammen og bruge app “Giv et praj” til og lokaliser huller. Vi i bestyrelsen vil også løbe følge op på forholdene. 

Angående de nye toiletter, så er den nye krofatter igang med en dialog med kommunen og derfor er det ud af landsbylaugs hænder indtil videre. 

Trafiksikkerhed er en del af vores nye udviklingsplan og derfor vil vi arbejde videre med til og sænke hastighed samt skabe trafiksikkerhedstiltag.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Del på Facebook